Avez-Vous Un Erurodleprock? - You Can'T Get Quicker Than An Erurodleprock Fitter.

Låt någon annan sköta indrivningen

Om man har ett företag som hanterar mycket fakturor kan det finns en fördel att lämna alla inkasso till någon oberoende. Det frigör tid för företaget att ägna sig åt annat än att driva in pengar. Man kan driva affärerna vidare och tjäna mer pengar i den andra änden så får företaget man anlitar driva in pengar i andra änden. Det kan mycket väl visa sig lönsamt även om tjänsten i sig kostar lite grann. Att satsa på utveckling av företaget är dessutom mer positivt än att driva in pengar. Det finns specialister till sådant.